main-div

beautiful wines from the heart of Bulgaria

beautiful wines from the heart of Bulgaria

All Rights Reserved

+ 359 2 818 4950

logo_O

НИИВСН ЕООД

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО И СПИРТНИ НАПИТКИ ЕООД

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО И СПИРТНИ НАПИТКИ ЕООД

decor КОНТАКТИ Tel white large Pinterest white small

харесайте ни!

ОБЯВИ - профил на купувача ТУК

Facebook circle black large

WELCOME

ЛАБОРАТОРИЯТА

към

 

"НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО И СПИРТНИ НАПИТКИ" ЕООД

 

се намира на адрес:

1606 гр. София

Район Красно село

ул. „20-ти април” №13

 

тел./код  0886737522; 0882165215;              

e-mail: laboratory@wineinbg.org

02 818 49 50

02 818 49 54

02 818 49 67

02 818 49 68

инж. Галя Михайлова - ръководител Изпитвателна лаборатория

РАБОТНО ВРЕМЕ

Понеделник - петък:

8:00 ч. до 16:30 ч.

Ръководител Изпитвателна лаборатория:

 

Галя Михайлова

 Изпитвателната лаборатория е обособено самостоятелно звено, относно декларирания обхват на дейност, към „Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки” ЕООД, гр. София („НИИВСН” ЕООД).

Едноличен собственик на капитала на дружеството е ДКК към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

  Изпитвателната лаборатория разполага със съвременна апаратура и квалифициран персонал, богат опит в изпитването на продукти от грозде и вино, спиртни напитки, дестилати, етилов алкохол, гроздов концентрат и оцет. Въведени са и в процес на въвеждане са още нови апарати, с което се разширят и модернизират всички дейности по извършване на анализите.

  Лабораторията има готовност за въвеждане на допълнителни услуги, при изявено желание от клиента, съобразно наличната нова апаратура и възможните допълнителни методи за изпитване.

 

Клиенти на изпитвателната лаборатория са :

 

-     Контролни и съдебни органи.

-     Домашни производители.

-     Потребители и производители на продукти от грозде и вино, спиртни напитки, дестилати, етилов алкохол.

 

Изпитвателната лаборатория към НИИВСН има дългогодишен `опит в изпитването на продукти на винарската промишленост. Във времето този опит на лабораторията е използван от винарските предприятия за подобряване и съхраняване  качеството на тяхната продукция.

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРИЕМАНЕТО, ЗАПЛАЩАНЕТО И ИЗПИТВАНЕТО НА ПРОБИ В  ИЗПИТВАТЕЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ (ИЛ) КЪМ „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО И СПИРТНИ НАПИТКИ” ЕООД („НИИВСН” ЕООД):

ТУК

LAB_04 Lab_02

Изпитвателната лаборатория към НИИВСН премина през процедура по преакредитация с разширен обхват на дейности.

Новият сертификат:

Sertificate_15 Акредитационен символ Галя

 

Оставаме на разположение за Вашите запитвания.

Изпитвателната лаборатория продължава да разширява дейността си, въвежда нова апаратура.

 

Лабораторията получи новата си акредитация (още: тук)

Сертификат Акредитация_web